Blog
/
/
Door Linda Loeffen

Masterclass Professor Dr. Robert Jan Blomme

“Je hoort steeds meer dat de CFO eerder een CVO zou moeten worden: Een Chief Value Officer”.

Onlangs mocht ik een Masterclass volgen bij professor dr. Robert Jan Blomme. Hoogleraar aan de Neyenrode Business Universiteit op het gebied van Strategy, Organization & Leadership.

Een bijeenkomst met diverse ondernemers waarin we werden uitgedaagd om je onderneming te aanschouwen vanuit een global view. Wat gebeurt er allemaal in de wereld om ons heen en wat voor impact heeft dat op de keuzes die je maakt voor de toekomst van je onderneming?

Technologische vernieuwingen als AI, duurzaamheid en klimaatveranderingen, nieuwe generaties die je organisatie betreden. Het heeft allemaal impact. De noodzaak om als organisatie een actieve rol te spelen op deze maatschappelijke thema’s neemt toe. Om bedrijven toekomstbestendig te maken, vraagt dat een ander type leiderschap: Moreel leiderschap, aldus Blomme.

Maar in een systeem en wereld waarin aandeelhouderswaarde en rendementsdenken centraal staan, is het lastig groeien naar zo’n nieuw type leiderschap. Je persoonlijke waarden en ethiek kunnen bijvoorbeeld in contrast staan met die maatschappelijke ontwikkelingen, of met de waarden en perspectieven die bestuurders en/of je medewerkers (nog) hanteren. Wat helpt om deze transitie te realiseren?

Blomme: “Als bestuurslid heeft de CFO een belangrijke rol. Juist de CFO zou een belangrijke rol moeten spelen in de transitie door niet alleen aandeelhouderswaarde als leidend beginsel voor de bedrijfsvoering te gebruiken, maar ook duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen hier onderdeel van uit te laten maken. Je hoort steeds meer over dat de CFO eerder een CVO zou moeten worden: een Chief Value Officer. In die rol neemt de bestuurder niet alleen de financiën mee, maar ook alle (im)materiële zaken die maatschappelijke en milieuwaarde opleveren. Meervoudige waardecreatie dus.

 

Wat moet er dan veranderen bij CFO’s om dit te bereiken?

In het artikel ‘Ongemak in de Boardroom’ wat Blomme schreef met Maria van der Heijden (Directeur Bestuurder van MVO Nederland) gaven zij de volgende tips.

Een eerste stap die nodig is, is het vergroten van het bewustzijn over de taak- en rolinvulling van de CFO. Vervolgens moet het ongemak dat met dat bewustzijn gepaard gaat actief opgezocht worden.  Denk aan het doorbreken van belemmerende routines, maar ook door een heel andere rol aan te nemen in de boardroom-dynamiek. Stel je bijvoorbeeld kwetsbaar op en geef toe dat je iets niet weet. Met andere woorden: stel vragen en luister, in plaats van uit te gaan van eigen kennis en controle.

Wil jij als ondernemer ook (meer) aan de slag met ‘Moreel Leiderschap’ en je organisatie meer toekomstbestendig maken? Neem dan contact met ons op.

Over de auteur
Linda Loeffen
Als psycholoog en bedrijfskundige coach ik al jaren op het raakvlak van ‘de mens’ en ‘de business’. Ik geniet ervan als ik bij kan dragen aan het maken van krachtige keuzes, groei in professionele ontwikkeling én een gelukkig leven.
Menu